Gratis AKS etter skoletid

Gratis deltidsplass var opprinnelig tiltenkt utvidet til  2. trinn neste skoleår, men på grunn av koronasituasjonen er dette nå usikkert. Bystyret vil ta endelig avgjørelse i slutten av juni om det gratis deltidstilbudet også omfatter 2. trinn.

Mer informasjon rundt gratis deltakelse i kjernetiden ligger på Svendstuen AKS sin egen nettside under "om oss". 

For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av Svendstuen AKS sin nettside: www.svendstuen-sfo.no

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS er:

  • Å styrke elevenes norskspråklige språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS