"De utrolige årene"

De utrolige årene

Svendstuen skole har et sterkt fokus på lærings-/elevmiljøet og vi har vært med i programmet "De utrolige årene". Dette er et program med fokus på læringsmiljø og klasseledelse med internasjonal dokumentert effekt.

Programmet er tilrettelagt for å styrke personalets kompetanse i klasse-/ gruppeledelse, positiv relasjonsbygging, proaktive tilnærminger, motivasjonssystemer, tiltaksplaner og problemløsningsstrategier. Det handler om å forebygge uro og atferdsproblem og å komme i læringsposisjon til barna. 

Alle voksne på Svendstuen skole skal ha et felles verktøy og språk omkring de utfordringene vi kommer opp i, i vår daglige omgang med barna. Vi ønsker å styrke og fremme samarbeidet mellom skolen og de foresatte. Skolens satsing på helhetlig samarbeid blir i så måte videreført gjennom dette programmet.

Videre vei fremover er å fortsette dette gode arbeidet for å styrke relasjonen mellom barn og voksne, for så å få enda bedre skolemotivasjon og økt trivsel og læring hos elevene.