Helsesøster

For å komme i kontakt med helsesøster er det enklest å sende en e-post, da de ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesøster kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale planet. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdom i utvikling.

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelse i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar ev. i klasseundervisning.

Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2. linjetjenesten (sykehus etc.). Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke. 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider.

Helsesøster for Svendstuen skole: Rakel Heggløv

Tilstede: 

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.00–14.30

Onsdag: 08.00 -11.30

Telefon:

94 78 86 30

E-post: 

rakel.hegglov@bva.oslo.kommune.no