Helsesøster

Annette er tilstede mandag, onsdag og torsdag.

Kontaktinfo        

Svendstuen skole. Skolehelsetjenesten, Bydel Vestre Aker

Telefon: 994 83 317

E-post: Anette.bjornstad@bva.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten har en skolelege. Time til skolelegen kan fåes gjennom helsesøster. Skolelegen kan ikke benyttes som behandlende lege, bruk da fastlegen i stedet. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i henhold til kommunehelsetjenesteloven.

På Oslo kommunes nettsider kan du lese mer om skolehelsetjenestens tilbud.

Skolehelsetjenestens mål er å fremme god helse og trivsel, samt å forebygge sykdom og skade blant barn og ungdom. Vi tar i mot alle slags spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn, ungdommer og foreldre. Skolehelsetjenesten tilbyr helsesundersøkelse på 1. trinn, samt relevant helseoppfølging på senere trinn.Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever. Vi henviser barn og ungdom videre der vi ser det er nødvendig, i samråd med dere som foreldre.

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.                                                    

Kontaktinfo

Svendstuen skole. Skolehelsetjenesten, Bydel Vestre Aker

Telefon: 994 83 317

E-post: Anette.bjornstad@bva.oslo.kommune.no

Drawing of a city