Melding om elevfravær

FORESATTE MÅ MELDE FRAVÆR PÅ EN AV FØLGENDE TRE MÅTER:

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen. Du kan lese mer om skolemeldingsappen her
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo via Svendstuens hjemmeside og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen.  

Etter varslet pålegg fra Datatilsynet fjerner vi nå foresattes mulighet til å skrive fritekst når de skal melde fravær for sitt barn. Dette er for å sikre at foresatte ikke sender sensitive personopplysninger i løsninger som ikke er spesielt egnet for dette. Det å skrive at en elev er syk, er ifølge Datatilsynet i seg selv en helseopplysning, og skal derfor ikke sendes via Skolemelding (app og web) eller SMS. Foresatte skal heller ikke melde fravær på e-post.

Foresatte kan melde fravær ved å velge dag og ev. tidspunkt ved hjelp av et innebygget skjema i Skolemelding. Kontaktlærer og medlemmer av fraværsgruppen på skolen vil motta fraværsmeldingene som tidligere. 

Vi ser oss også nødt til å skru av foresattes mulighet til å sende fraværsmeldinger med SMS-kode inn til løsningen, fordi SMS inneholder fritekst. Dette gjelder telefonnr. 59447270​. Foresatte som forsøker å melde via SMS vil motta en automatisk beskjed om at de må velge Skolemelding isteden.

 

Søknad om permisjon

Permisjon for lege og tannlegetimer, begravelser og utstedelse av pass inntil 1 skoledag, kan innvilges av kontaktlærer. Det søkes direkte om dette til kontaktlærer på mail.

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Du finner permisjonsskjemaet som link på denne siden. Det utfylte skjemaet sendes til svendstuen@ude.oslo.kommune.no, eller leveres på skolens kontor. Det må søkes også om det bare er 1 fraværsdag. Saksbehandlingstiden er ca. 2 uker! Send inn søknaden i god tid. 

 

Gyldige permisjonsgrunner

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, osloprøver, eksamener og prøver og vurderingssituasjoner som fremkommer av skolens prøveplan.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.