Melding om elevfravær

SVE-mellomrom-trinn-mellomrom-tekst (husk fornavn og etternavn på barnet som er syk) til 417 16 112. 

Eksempel:  "SVE 6 Ola Hansen er syk i dag." til 417 16 112.

Skal du sende en melding kun til kontaktlæren skriver du: SVE-mellomrom-KLASSE-mellomrom-tekst til 417 16 112. 

Eksempel:  "SVE 6a Kari Nordli skal til tannlegen torsdag 12. april og må gå 13.00." til 417 16 112.

Lærerne vil også kunne sende dere SMS. Den skal brukes til viktige beskjeder/påminnelser som berører klasser og/eller hele skolen. SMS-verktøyet skal ikke brukes til å kommunisere om negative hendelser angående enkeltelever.

SMS meldingen vil komme inn som e-post til læreren. Den vil ikke gå inn til lærerens private telefon. NB! Har du barn på flere Osloskoler vil du oppleve at meldingene kommer fra samme telefonnummer. Det er koden først i meldingen som bestemmer hvilken skole meldingen kommer til.