Dette liker vi å gjøre om vinteren!

1a tegner vinteren

Fin fine tegninger av elevene i 1a. De liker å gå på ski og skøyter, bygge snømenn og ha snøballkrig! Vi er heldige som har den fine snøen ute i skolegården nå!