Om AKS Svendstuen

Svendstuen skole har privat aktivitetsskole (AKS). Det er lagt vekt på at man skal ta utgangspunkt i lokale forhold i planleggingen, og at foreldrene, nærmiljø og foreningsliv gjerne kan være med å bidra. 

På Aktiviteskolen treffer barna hverandre mer uformelt, og flere alderstrinn ristes naturlig sammen. Vi ønsker en trygg og utfordrende etterskoletid med masse lek og moro sammen med gode kamerater. Det er fritt spillerom for kreativitet og påfunn under tilsyn av voksne både inne og ute.

Les mer om AKS Svendstuen på egne nettsider