Plan for et godt pyskososialt miljø på Svendstuen skole

Du skal ikke erte, det kan såre et hjerte

Våren 2004 ble Svendstuen skoles mobbemanifest undertegnet. Manifestet ble utarbeidet av elever, foreldre og pedagogisk personale. Manifestet har fått en strategisk plass i skolens inngangsparti:

Du skal ikke erte
det kan såre et hjerte

Et aktivt arbeid mot mobbing krever kontinuerlig innsats fra elever, lærere og foreldre. Målet er nulltoleranse mot mobbing, en Svendstuen skole fri for mobbing, vold og rasisme.

Svendstuen skole har en læringsmiljøgruppe (LMG) som består av rektor, sosiallærer og miljørarbeider. Denne gruppen er "hands on" i alle saker som vedrører læringsmiljøet og vil være i front på mobbesaker. Gruppen har faste møter hver uke og behandler saker i samarbeid med aktuelle ledere og ansatte.

Handlingsplanen mot mobbing * skal synliggjøre vår beredskap i å avdekke, problemløse og forebygge mobbing. Den inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipp som skal følges av de ansatte på skolen.

Planen er revidert etter endringene som kom i opplæringsloven og som gjelder fra 1. august 2017. Planen ble godkjent i Driftsstyret 31.05.2017. Mer informasjon om endringene i opplæringsloven og skolens forebyggende arbeid gis på foreldremøtene i høst.

Bente Strande
rektor

* Handlingsplanen ligger i dokumentlisten.

 

Oslo kommunes  nettside om mobbing: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbing-i-skolen/

 

Nullmobbing.no: https://svendstuen.osloskolen.no/om-skolen/laringsmiljo/nullmobbing.no/