Skoletannlegen

Ordinær tannhelsetjeneste skjer på:

Tannklinikken Huseby
Sørkedalsvn. 148, 3. etg. (tidligere FO-bygget)
0754 Oslo
Tlf 22 70 37 80

Les mer om tannhelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.