FAU

Foreldreplakaten

Leder av FAU er Lotte Neumayer 

Kontaktinfo:  svendstuenFAU@outlook.com

 

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU ved Svendstuen skole jobber for aktive, engasjerte foreldre og støtter skolens arbeid for et godt læringsmiljø.

 

FAU har også opprettet foreldrebanken, les mer om den ved å klikke på lenken:

FORELDREBANKEN

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Lenke til hjemmesiden til Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

SYKLING TIL SKOLEN

FAU stiller seg bak skolen som vil følge Trygg Trafikks anbefalinger i bruk av sykkel til skolen.  

"Trygg Trafikk anbefaler at barn ikke sykler i trafikken på egenhånd før de er 10-12 år gamle. Først da er de fleste modne nok til å håndtere trafikken på sykkelsetet. Det stilles større krav til syklister enn til fotgjengere. Syklister må bl.a. kunne følge flere regler, de må beherske sykkelen som et kjøretøy og de må ta selvstendige valg mye raskere enn når de går. " Kilde

 

Skolen fortsetter med sykkelopplæringfor elevene på 5. trinn (vår).

 

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen:

  • De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
  • De må kunne grunnleggende trafikkregler
  • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
  • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen

Husk hjelm! Alle skoler bør ha påbud om bruk av hjelm når de er på sykkelturer i skoletiden.

 

Les mer ved å klikke på denne lenken: https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2014/05/Sykletilskolen_brosjyre.pdf