FAU

Foreldreplakaten

Leder av FAU er Trine Nystrøm. Kontaktinfo: trinenystrom@gmail.com

 

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU ved Svendstuen skole jobber for aktive, engasjerte foreldre og støtter skolens arbeid for et godt læringsmiljø.

 

FAU har også opprettet foreldrebanken, les mer om den ved å klikke på lenken:

FORELDREBANKEN

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Lenke til hjemmesiden til Foreldrerådets arbeidsutvalg.