FAU

Foreldreplakaten

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU ved Svendstuen skole jobber for aktive, engasjerte foreldre og støtter skolens arbeid for et godt læringsmiljø.

Leder av FAU:

Lotte Neumayer: svendstuenFAU@outlook.com

FAU har også opprettet en foreldrebank, som mål å bidra til enda mer entusiasme for kunnskap og læring på Svendstuen gjennom å trekke på den kompetansen som finnes i foreldregruppen.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU