Vår profil

Skolen i vinterprakt

Skolen åpnet i midlertidige lokaler på Hemingbanen ved Slemdal høsten 1997. Høsten 1998 flyttet vi inn i våre nye skolebygninger i Frognerseterveien. Det er et arkitektonisk spennende anlegg bygget i skrånende landskap i flere nivåer. Skolen ble utvendig rehabilitert skoleåret 2014-2015. En større rehabilitering av uteområdet ble gjennomført sommeren 2015.

Skolens uteareal gir mange muligheter for lek og fysisk aktivitet. Her er skolegård med mange nivåer og trapper, to fotballbaner, lekeapparater, lekehus og, ikke minst, en flott naturtomt med skrenter og trær som innbyr til lek både sommer og vinter. Skolens nærhet til marka gir oss gode muligheter for aktiviteter i skog og mark.

Skolen vår i sol