Strategisk plan

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikofaktor: Ulik kvalitet på undervisning

Tiltak:

 • Lage ferdig plan for skriveopplæringen
 • Oppfølging av "Den gode timen"
 • Implementering og oppfølging av leseplan
 • Erfaringsdeling i personalet
 • Lage en plan for systematisk bruk av læringspartner
 • Oppfølging av plan for Skoleplattform Oslo
 • Seminar om skriving og alternativ læring for alle lærere våren 2017

Alle elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikofaktor: Arbeidet med læringsmiljøet virker ikke slik det er tenkt - DUÅ-programmet blir ikke fulgt opp.

Tiltak:

 • Holdningsarbeid og kontinuerlig trykk på tydelighet i forhold til mobbing
  • Antimobbekurs for elever, foresatte og lærere etter behov
  • Trivselsledere
  • Fellessamlinger
  • Klassemøter
  • Inspeksjon og lik praksis
  • Holde "DUÅ" varmt i personalet, kurs til nyansatte
  • Fadderordning
  • Sosial ferdighetstrening, tema og mål i klassemøter
  • Sosial ferdighetstrening –  kurs med sosiallærer og miljølærer

Risikofaktor: Mobbing blir ikke oppdaget

Tiltak:

 • Gjennomgang av mobbeplanen i personalet
 • Samtaler/møter (klassemøter, elevsamtaler, foreldresamtaler)
 • Bruke sjekklistene (fra UDE) for arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen
  • Elevsamtaler
  • Klassemøter
  • Utviklingssamtaler
  • Oppfølging ved Læringsmiljøgruppen
  • Mobbing som tema ved foreldremøter
  • Kommunikasjon med AKS