Ordensregler

Ordensreglene er gjennomgått og vedtatt i Driftsstyret høsten 2015.

På Oslo kommunes nettsider kan du lese om ordensreglement for hele Osloskolen.

 

Tilleggsregler gjeldende for Svendstuen skole er endret og godkjent i skolens driftsstyre i januar 2019. 

 

Tilleggsregler gjeldende for Svendstuen skole:

 • 5:

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Godteri og tyggegummi
 • Å benytte privat elektronisk utstyr i skoletiden. 4.-7. trinn leverer mobiltelefoner i mobilhotellet ved skolestart. Kan vurderes for 2. og 3. hvis det er behov. 1.-3. lar mobil ligge i sekken eller ligge igjen hjemme. Det kan også bli aktuelt å samle inn mobilklokker.
 • Å bruke internett og e-post uten tilsyn av lærer.
 • Bruk av lue/caps/andre hodeplagg som ikke er av religiøs art inne i timene.
 • Stygg språkbruk (viktig at lærer snakker, og definerer hva dette er)
 • Å gå utenfor skolens område uten tillatelse.
 • Å bruke sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter/ski og rullebrett på skolens område i skoletiden frem til kl. 17.00.

 

 • 6:

Konsekvenser ved brudd av regler:

 • Kontakt med hjemmet, fortrinnsvis pr telefon ved lærer, sosiallærer eller ledelsen.
 • Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, blir mobiltelefonen satt i mobiltelefonhotellet til skoledagen er slutt, og foresatte får beskjed.

 

Regler for bruk av sykkel/rullende fremkomstmiddel til og fra skolen.

Skolen fortsetter sin praksis med sykkelopplæring på 5. trinn (våren). Etter ny forskrift kan foresatte velge selv når barnet er i stand til å sykle selv til skolen, og har ansvaret for å sjekke om sykkelen er i forskriftsmessig stand.

 

På skolen skal alle fremkomstmidler låses ute på den plass skolen bestemmer. Skolen påtar seg ikke ansvar for sykkel/rullende fremkomstmidler på skolevei og på skolen.

Skolen og FAU anbefaler å ikke bruke andre rullende fremkomstmidler enn sykkel. Dette med bakgrunn i vårt trafikale område og få plasser til sykkelparkering..

Sykling/lek med rullende fremkomstmiddel i skolegården er ikke tillatt i tidsrommet 07.30-17.00.

 

 

Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm ved bruk av rullende fremkomstmidler.

 

Nettvettregler for Svendstuen skole.

 1. Fortell aldri noen du treffer på internett hvor du bor, ditt telefonnummer eller navnet på skolen din, med mindre dine foreldre eller læreren gir deg tillatelse.
 2. Ikke send bilde av deg selv, kredittkortnummeret eller andre bankopplysninger, eller noe som helst annet over internett uten å spørre foreldre eller lærer først.
 3. Avtal aldri å møte noen som du har truffet på internett, uten godkjenning fra foreldre eller lærer. Spør en voksen om å være med på det første møtet som bør skje på et offentlig sted.
 4. Ikke bli værende i en samtalegruppe hvis noen sier eller skriver noe som gjør at du føler ubehag eller blir redd. Fortell alltid om det til foreldre eller lærer.
 5. Svar aldri på frekk, grov eller uanstendig E-post eller post på nyhetsgrupper (News) .
 6. Si alltid fra til foreldre eller andre voksne om du kommer over ekkelt eller grovt språk eller bilder.
 7. Vær deg selv. Ikke gi deg ut for å være noe annet eller noen andre enn deg selv.
 8. Elevene får ikke oppholde seg på datarommet uten at en datakyndig person er tilstede.
 9. Utenom den organiserte undervisningen kan elevene kun benytte skolens internett-tilgang der det er en ansvarlig voksen tilstede.
 10. Brudd på nettvettreglene, samt snoking på andres områder, vil føre til utestenging fra datarommet og/eller fra internett.