Ordensregler

Svendstuen skole følger Osloskolens felles ordensreglement. 

På Oslo kommunes nettsider kan du lese om ordensreglement for hele Osloskolen.

I tillegg har vi noen spesifikke regler som gjelder vår skole.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

  • Godteri og tyggegummi
  • Å benytte privat elektronisk utstyr i skoletiden. 4.-7. trinn leverer mobiltelefoner i mobilhotellet ved skolestart. Kan vurderes for 2. og 3. hvis det er behov. 1.-3. lar mobil ligge i sekken eller ligge igjen hjemme. Det kan også bli aktuelt å samle inn mobilklokker.
  • Å bruke internett og e-post uten tilsyn av lærer.
  • Bruk av lue/caps/andre hodeplagg som ikke er av religiøs art inne i timene.
  • Stygg språkbruk (viktig at lærer snakker, og definerer hva dette er)
  • Å gå utenfor skolens område uten tillatelse.
  • Å bruke sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter/ski og rullebrett på skolens område i skoletiden frem til kl. 17.00.

Konsekvenser ved brudd av regler:

  • Kontakt med hjemmet, fortrinnsvis pr telefon ved lærer, sosiallærer eller ledelsen.
  • Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, blir mobiltelefonen satt i mobiltelefonhotellet til skoledagen er slutt, og foresatte får beskjed.

Regler for bruk av sykkel/rullende fremkomstmiddel til og fra skolen.

Skolen fortsetter sin praksis med sykkelopplæring på 5. trinn (våren). Etter ny forskrift kan foresatte velge selv når barnet er i stand til å sykle selv til skolen, og har ansvaret for å sjekke om sykkelen er i forskriftsmessig stand.

På skolen skal alle fremkomstmidler låses ute på den plass skolen bestemmer. Skolen påtar seg ikke ansvar for sykkel/rullende fremkomstmidler på skolevei og på skolen.

Skolen og FAU anbefaler å ikke bruke andre rullende fremkomstmidler enn sykkel. Dette med bakgrunn i vårt trafikale område og få plasser til sykkelparkering..

Sykling/lek med rullende fremkomstmiddel i skolegården er ikke tillatt i tidsrommet 07.30-17.00.

Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm ved bruk av rullende fremkomstmidler.