Ordensregler

Ordensreglene er gjennomgått og vedtatt i Driftsstyret høsten 2015.

På Oslo kommunes nettsider kan du lese om ordensreglement for hele Osloskolen.

 

Tilleggsregler gjeldende for Svendstuen skole:

§ 4 Regler for orden

- Nødvendig utstyr: innesko, innegymsko, pennalet skal inneholde: blyanter, viskelær, blyantspisser m/beholder, fargeblyanter, saks, linjal og limstift.

- Flergangsbøker skal ha bokbind på.

§ 5:

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 Å spise godteri og tygge tyggegummi

 Å benytte elektroniske leker og MP3-spillere/ andre musikkmedier i timer og friminutt.

 Å bruke mobiltelefon i skoletiden. Hvis mobil medbringes på skolen skal den være slått av i skoletiden. Gjelder både i timene og i friminuttene.

 Bruk av lue/caps/andre hodeplagg som ikke er av religiøs art inne i timene. Hodeplagg skal legges i garderoben.

 Stygg språkbruk

 Å gå utenfor skolens område uten tillatelse.

 Å bruke internett og e-post uten tilsyn av lærer.

 Å bruke sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter/ski og rullebrett på skolens område i skoletiden frem til kl. 17.00.

§6:

Svendstuen skole vil i tillegg til § 6 i teksten over, benyttes følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 Beskjed hjem ved hyppig forsentkomming.

 Kontakt med hjemmet, fortrinnsvis pr telefon ved lærer, sosiallærer eller ledelsen.

 Miste retten til å ha friminutt samtidig med de andre i klassen, gjeldende ut dagen..

 Opphold i kun begrensede og definerte områder av skoles areal.

 Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, blir mobiltelefonen fratatt eleven og legges synlig på kateteret (eller i   mobilhotellet) til skoledagen er slutt. Mobilen gis da tilbake.

 Observasjon av en voksen for å forhindre krenkende atferd av medelev(er).

 Holdes inne i friminutt for å gjøre skolearbeid som ikke er gjort i tide.

Nettvettregler for Svendstuen skole.

1. Fortell aldri noen du treffer på internett hvor du bor, ditt telefonnummer eller navnet på skolen din, med mindre dine foreldre eller læreren gir deg tillatelse.

2. Ikke send bilde av deg selv, kredittkortnummeret eller andre bankopplysninger, eller noe som helst annet over internett uten å spørre foreldre eller lærer først.

3. Avtal aldri å møte noen som du har truffet på internett, uten godkjenning fra foreldre eller lærer. Spør en voksen om å være med på det første møtet som bør skje på et offentlig sted.

4. Ikke bli værende i en samtalegruppe hvis noen sier eller skriver noe som gjør at du føler ubehag eller blir redd. Fortell alltid om det til foreldre eller lærer.

5. Svar aldri på frekk, grov eller uanstendig E-post eller post på nyhetsgrupper (News) .

6. Si alltid fra til foreldre eller andre voksne om du kommer over ekkelt eller grovt språk eller bilder.

7. Vær deg selv. Ikke gi deg ut for å være noe annet eller noen andre enn deg selv.

8. Elevene får ikke oppholde seg på datarommet uten at en datakyndig person er tilstede.

9. Utenom den organiserte undervisningen kan elevene kun benytte skolens internett-tilgang der det er en ansvarlig voksen tilstede.

10. Brudd på nettvettreglene, samt snoking på andres områder, vil føre til utestenging fra datarommet og/eller fra internett.

 

Regler for bruk av sykkel/rullende fremkomstmiddel til og fra skolen.

Skolen fortsetter sin praksis med sykkelopplæring og sykkelkort på 5. trinn (våren).

Eleven må bruke hjelm. Både på tur til og fra skolen, og på turer organisert av skolen. Dette gjelder alle rullende fremkomstmiddel.

Elevene må ha en sykkel som er i forskriftsmessig stand.

Elevene må parkere syklene på den plass skolen bestemmer.

Sykling/lek med rullende fremkomstmiddel i skolegården er ikke tillatt i tidsrommet 07.30-17.00.

Div. rullende fremkomstmiddel er ikke tillatt i skolens garderober.

Skolen påtar seg ikke ansvar for sykkel/rullende fremkomstmidler på skolevei og på skolen. Parkeringen i sykkelstativet skjer på eget ansvar. Skolen og FAU anbefaler å ikke bruke andre rullende fremkomstmidler enn sykkel. Dette med bakgrunn i vårt trafikale område og få plasser til sykkelparkering..

Skolen har gjennom Oslo kommune ansvar for å forsikre eleven på veien mellom hjem og skole. (

Opplæringsloven §8).