Permisjonsreglement

Søknad om fri sendes til rektor, også om det bare er 1 fraværsdag. Saksbehandlingstiden er ca. 1-2 uker! Send inn søknaden i god tid.

Vi ønsker nå at det fylles ut skjema (er lagt ut på denne siden ) dersom dere skal søke om fritak fra undervisning. Frii til lege, tannlege og begravelse kan innvilges av kontaktlærer. Da søkes det direkte til kontaktlærer på mail.

Oslostandard for vurdering av permisjonssøknader

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Les mer om oslostandarden for permisjonssøknader på Oslo kommunes nettsider.