Permisjonsreglement

Vi ønsker at skjemaet som er lagt ut på denne siden brukes  når man søker om fritak fra undervisning.

Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no . Vær obs på at det må stå "Svendstuen skole" i emnefeltet for at e-posten skal komme fram til skolen.   

Fri til lege, tannlege og begravelse kan innvilges av kontaktlærer. Da søkes det direkte til kontaktlærer på mail.

Oslostandard for permisjonssøknader

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Les mer om å søke permisjon fra grunnskolen på Oslo kommunes nettsider.