Helsesykepleier

Velkommen til skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten skal – i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet – arbeide for å identifisere og delta i å løse helsemessige problem som knytter seg til elevens skolesituasjon, og påpeke forhold som fremmer helse og trivsel.

 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (tidligere helsesøster), lege og psykolog tilknyttet Bydel Vestre Aker. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærer til å ta kontakt med oss ved spørsmål eller bekymring vedrørende barnets helse og trivsel. Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid, undervisning og prosjektarbeid. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

 

Skolehelsetjenestens program:

1. trinn: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege. Undervisning om vold og overgrep.

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn: Veiing og måling. Undervisning om kosthold og fysisk aktivitet.

4. trinn: Undervisning om vold og overgrep.

5. trinn: Psykologisk førstehjelp.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Undervisning seksuell helse/pubertet.

7. trinn: Vaksine mot HPV (humant papillomavirus). Det gis to doser (høst/vår). Undervisning: Overgang til ungdomsskolen.

Helseykepleiere for Svendstuen skole: Rakel Heggløv og Frida Tamber

Rakel Heggløv

 

Tilstede: 

Mandag til fredag: 08.00 -14:30, eller etter avtale. 

Telefon:

94 78 86 30

E-post: 

rakel.hegglov@bva.oslo.kommune.no

 

Frida Tamber

 

Tilstede: 

Tirsdag og torsdag 08.30 -14:30, eller etter avtale. 

Telefon:

45 87 41 27

E-post: 

frida.tamber@bva.oslo.kommune.no