Kontakt AKS

Leder av Aktivitetskolen: Hans Christian Kinge

 

Svendstuen Aktivitetskole

Frognersetervn. 76 0776 Oslo

Telefon: 94806897

E-post: svendstuensfo@gmail.com

Hjemmeside:  https://www.svendstuen-sfo.no/ 

Facebookside: Svendstuen AKS