AKS

Aktivitetskolen er et tilsyns- og fritidstilbud til barn som går på 1. til 4. trinn.

Aktivitetskolen er ikke et pedagogisk tilbud, men et tilrettelagt tilbud med fritidsaktiviteter før og etter skoletid sammen med andre barn og voksne. Det er lagt vekt på at man skal ta utgangspunkt i lokale forhold i planleggingen, og at foreldrene, nærmiljø og foreningsliv gjerne kan være med å bidra.

 

Hjemmesiden til AKS.

FAU

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU ved Svendstuen skole jobber for aktive, engasjerte foreldre og støtter skolens arbeid for et godt læringsmiljø. Du finner FAUs foreldreplakat, vedtekter, referater og annet her på hjemmesiden.

 

FAU

Skolemelk

Klikk nedenfor for mer informasjon om skolemelk.

Her finner du mer informasjon om bestilling av skolemelk.  

Husk å føre på hvilken klasse eleven går i!