Driftsstyret

Driftsstyrets hovedoppgaver er:

  • Vedta og behandle skolens budsjett. Vedta skolens strategi og årsplaner.
  • Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter – innstilt av FAU, to fra de ansatte og tre politisk representanter fra bydelen. Rektor er ikke medlem, men er styrets sekretær.

 

Driftsstyret har følgende medlemmer:

Borch-Nielsen, Caroline – foresatte, driftsstyreleder kontaktinfo: caroline@concilii.no

Jan B. Stockfleth – ekstern
John Peter Tollefsen – ekstern
Eirik Søberg – ansatte
Benedicte P. Lindgren – ansatte