Driftsstyret

Driftsstyrets hovedoppgaver er:

  • Vedta og behandle skolens budsjett. Vedta skolens strategi og årsplaner.
  • Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter – innstilt av FAU, to fra de ansatte og tre politisk representanter fra bydelen. Rektor er ikke medlem, men er styrets sekretær.

 

Driftsstyret har følgende medlemmer:

Valdem, Camilla – foresatte, driftsstyreleder kontaktinfo: camilla@valdem.com

Ågot Sundelin Johansen (H – ekstern

Finn-Yngve Engnæs (H) – ekstern

Inger-Marie Ytterhorn (F) - ekstern

Sara Viig Syversen – ansatt

Benedikte Mykland  ansatt

 

Møtetidspunkter våren 2020

4. mars

13. mai