Driftsstyret

Driftsstyret kan på mange måter sammenlignes med styret i en bedrift eller organisasjon, men har en del klare begrensninger. Dette gjelder særlig på det personalmessige og pedagogiske feltet hvor rektor har store fullmakter.

Driftsstyrets hovedoppgaver er:

  • Vedta og behandle skolens budsjett. Vedta skolens strategi og årsplaner.
  • Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter – innstilt av FAU, to fra de ansatte og tre politisk representanter fra bydelen. Rektor er ikke medlem, men er styrets sekretær.

 

Driftsstyret har følgende medlemmer:

Valdem, Camilla – driftsstyreleder: camilla@valdem.com
Ågot Sundelin Johansen (H) – ekstern
Finn-Yngve Engnæs (H) – ekstern
Thina E. Ytterhorn (F) - ekstern
Sara Viig Syversen – ansatt
Benedikte Mykland – ansatt