Tangram

Tangram i snøen.

Et tangram er et kinesisk puslespill som består av syv ulike brikker (tans). Fem trekanter, ett kvadrat og ett parallellogram. Til sammen former de et kvadrat. De plasseres ved siden av hverandre for å til sammen forme ulike figurer. De er flotte verktøy for å lære mer om geometriske figurer og deres egenskaper, i tillegg til areal, omkrets og brøk. Hovedregelen når man løser pusleoppgaver med tangram er at alle 7 brikker må brukes, og at de må alle ligge plant og berøre hverandre (men ikke overlappe).