Vennskapsuke på Svendstuen

Vennskapsbamse

Vennskapsuken - hva og hvorfor

En uke med ekstra fokus på vennskap og inkludering.

Tilrettelegge for aktiviteter som styrker relasjon mellom alle elevene på skolen, både mellom voksne og barn, og fra barn til barn.

Vennskapsuken er tenkt som et forebyggende tiltak for å hindre mobbing og utestengelse. Folkehelse og livsmestring på timeplanen.

Læring, trygghet og trivsel står sentralt.

Både elever, ansatte og foresatte skal delta.

 

 

MÅL: Styrke vennskap og knytte nye vennskapsbånd på tvers av grupper. Utvikle positive klassemiljø. Styrke vi-følelsen og et inkluderende felleskap.