Informasjon og råd om mobbing

Logo nullmobbing.no

Her finner du råd til

  • deg som blir mobbet
  • deg som kjenner noen som blir mobbet
  • deg som har barn som mobber
  • foreldre

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/