Hovedseksjon

Melding om elevfravær

Foresatte kan melde fravær på en av tre følgende måter: 

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo via Svendstuens hjemmeside og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen.  

Det er ikke mulig å skrive fritekst når du skal melde fravær for ditt barn. Dette er for å sikre at foresatte ikke sender sensitive personopplysninger i løsninger som ikke er spesielt utviklet for dette. 

Foresatte kan melde fravær ved å velge dag og ev. tidspunkt ved hjelp av et innebygget skjema i Skolemelding. Kontaktlærer og medlemmer av fraværsgruppen på skolen vil motta fraværsmeldingene som tidligere. 

Du finner informasjon om permisjonssøknader på siden om permisjonsreglementet. Her finner du informasjon om hvordan man går fram og hva man kan søke permisjon for.